Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 • De organisatie

 

Vanuit de groepen 5 t/m 8 worden er 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad;

 • De leerlingenraad komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd;
 • Bij elke vergadering is één vaste leerkracht en de directeur;
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

 

Mogelijke onderwerpen waar de leerlingenraad over kan vergaderen:

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

 

Daarnaast wordt er vanuit stichting Zinder ook aan kinderen uit de leerlingenraad gevraagd mee te denken over het koersplan van de stichting. Wij vinden het belangrijk dat kinderen inspraak hebben over het onderwijs wat de verschillende scholen van Zinder bieden.