De groeiKracht van het leren

Hoe mooi zou het zijn wanneer · alle kinderen op school ‘leren welke vaardigheden en eigenschappen helpen bij leren” · alle kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces · alle kinderen eigen talenten herkennen. Voor nu en in de toekomst, binnen en buiten school! Wat helpt hierbij?

Groeitaal!

Wil je kinderen helpen bij hun leerproces, dan moet er een cultuur gecreëerd worden die dat mogelijk maakt. Leerlingen moeten leren welke vaardigheden en eigenschappen helpend zijn bij het leren. Door het stellen van de juiste groeitaal-vragen wordt er een verbinding gelegd met de groeiKracht van de hersenen (zie poster), vanuit de gedachte van een groeimindset.
De groeivragen zijn helpend bij het leerproces. Groeitaal helpt kinderen inzicht te geven in hun vaardigheden en kwaliteiten, zodat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces.

 Veelal bestaat het onderwijs aan kinderen vooral uit kennisoverdracht en het aanleren van cognitieve vaardigheden en strategieën. Kinderen moeten vaardigheden gebruiken en een houding ontwikkelen waardoor ze uitdagingen en onzekerheden vol vertrouwen, kritisch en creatief durven aangaan. Hiervoor is een cultuur nodig in het onderwijs die gericht is op een leven lang leren.

Door een verbinding te maken met de groeiKracht-poster, de vaardigheden en eigenschappen die daarop vermeld worden, betrek je kinderen bij de ontwikkeling van hun eigen lerend vermogen. Hierdoor krijgen kinderen zicht op waar ze al goed in zijn en wat nog verder kan worden ontwikkeld.

 Aan de vier leergebieden is een totemdier gekoppeld. Het gebied veerkracht is gekoppeld aan een olifant, vindingrijkheid aan de eekhoorn, reflectief vermogen aan de dolfijn en interactie aan de chimpansee. Wanneer je eigenschappen van dieren koppelt aan het leren van kinderen kan het ‘hoe’ van het leren duidelijker worden. Totemdieren helpen kinderen bij het ontdekken van hun eigen ‘groeikracht’ en ondersteunen hun leergedrag.

De reflectieformulieren worden ingezet om kinderen te leren kijken naar hun groeiproces en inzicht te geven in dat proces. Deze reflectieformulieren worden gebruikt als leidraad voor het kind- oudergesprek.

 Er zijn lessen die de twintig vaardigheden van groeiKracht ondersteunen en/of inzichtelijk maken. Verder zijn er zijn boeken op niveau van de kinderen die gaan over een groeimindset.

Kortom op Kindcentrum Kolmenscate helpen wij kinderen inzicht te krijgen in hun eigen talenten (vaardigheden en eigenschappen) en deze in te zetten bij het leren!