De ouderraad

De ouderraad ondersteunt de school bij veel activiteiten die georganiseerd worden. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de paaslunch, het afscheid van groep 8 etc. Ook kunnen leerkrachten om ondersteuning vragen bij bijzondere projecten.

Om dit mogelijk te maken, vragen wij aan alle ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage om een deel van deze activiteiten te kunnen bekostigen. Deze bijdrage wordt door de ouderraad beheerd. In de schoolgids staat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Samenwerken met het schoolteam
Een goede afstemming en samenwerking tussen leerkrachten, ouders en ouderraad is een vereiste voor succes bij het slagen van alle feesten/activiteiten. Daarom wordt per activiteit een kleine commissie samengesteld. Daar zitten enkele leden van de OR in en leerkrach(ten).

Hulp gevraagd
Het organiseren van activiteiten kan de OR niet zonder hulp van extra ouders/verzorgers /opa’s en oma’s! Het gaat hierbij om hulp bij verschillende werkzaamheden: van het versieren van de school met Sinterklaas, Kerst en Pasen tot het uitdelen van ranja en fruit tijdens de herfstloop. Ook tijdens het eindfeest en andere activiteiten kunnen we altijd extra handen gebruiken. Via Klasbord sturen we een bericht wanneer hulp gewenst is.

 Contactgegevens Wilt u meer weten over de ouderraad of wilt lid worden en meehelpen bij een of meerdere activiteiten? Neem dan contact met ons op via: or@kolmenscate.nl

 

Oudergeleding bestaat uit de volgende ouders:

Leonie Wispels-Limpers (voorzitter)
Nynke Smit (penningmeester)
Diane Harink
Alien Boschloo-Sieben
Joyce Kemper-van der Zande
Nora Zoet
Hugo HoonHorst
Sander Schol

 *Stichting Leergeld Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans bieden hun talenten te benutten. Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor de Leergeld Cheque. Zo kan uw kind gratis of voor een klein bedrag meedoen met sport, dans of cultuur, maar ook aan schoolreisjes en schoolkampen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het digitale gemeenteloket van de Gemeente Deventer.